• Uzgodnienia dokumentacji projektowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp)

  • Konsultacje i doradztwo techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Doradztwo inwestorom, projektantom, wykonawcom w celu doboru indywidualnego rozwiązania technicznego oraz materiałowego dla danego obiektu

  • Wyposażenie i rozmieszczenie w obiektach  znaków bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy