Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w szkoleniu pt„

PROBLEMY Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ – PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ”.

12 czerwca 2019 r., rozpoczęcie o godz. 10 00  (rejestracja uczestników 9.00  – 10.00 )
Sala Konferencyjna Pałac Tłokinia k/Kalisza (www.palac-tlokinia.pl)

Zgłoszenia proszę wysyłać na maila: biuro@eko-poz.pl

 

 

 

Informacja ogólna_seminarium12.06.2019.pdf

 

 

Firmy karta zgloszenia-1.pdf

 

Informacja ogólna_seminarium12.06.2019.docx

 

Firmy karta zgloszenia-1.doc


 

 

PREZENTACJE

 

 

Prezentacja_ZBIORNIKI.pdf

 

 

Przedszkola.pdf

 

 

WT.pdf

 

 


 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w szkoleniu pt.

„Zmiany przepisów ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego”,
 
które odbędzie się dnia 09 maja 2018 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej nr 126 (1 piętro) w budynku biurowym  Modła Kolonia 5D, 62-571 Stare Miasto
(budynek biura firmy Zakład Usługowy EKO-POŻ s.c.)
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
MODUŁ I 
(prowadzący: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP oraz członek wspierający SITP inż. Feliks Grzelka) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone  w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych  w szkole podstawowej.
 
1. Omówienie zmian i różnic wprowadzonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. 2. Przedstawienie nowych wymagań Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz interpretacja tych wymagań. 3. Analiza punktów spornych zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (weryfikacja, wyjaśnienia i interpretacja przepisów).
 
MODUŁ II
(prowadzący: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP oraz członek wspierający SITP inż. Feliks Grzelka) Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne – według Polskiej Normy PN-B-02857.
 
1. Omówienie zmian i różnic wprowadzonych w Polskiej Normie PN-B-02857. 2. Przedstawienie nowych wymagań Polskiej Normy oraz interpretacja tych wymagań. 3. Analiza punktów spornych zawartych w Polskiej Normie (weryfikacja, wyjaśnienia  i interpretacja przepisów).
 
MODUŁ III
(prowadzący: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP oraz członek wspierający SITP inż. Feliks Grzelka) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
1. Omówienie zmian i różnic wprowadzonych w Rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. 2. Przedstawienie nowych wymagań Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz interpretacja tych wymagań. 3. Analiza punktów spornych zawartych w Rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. (weryfikacja, wyjaśnienia i interpretacja przepisów).
 
MODUŁ IV
(prowadzący: kpt. Sebastian Andrzejewski przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie  i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa) Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym przez organ Państwowej Straży Pożarnej.
 
MODUŁ V
Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

Program szkolenia.pdf

   
   

 

„Ochrona przeciwpożarowa - wymagania podstawowe” - Seminarium Kalisz 17.03.2017r.


Dla członków stowarzyszenia BHP oddziału konińskiego istnieje możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu poprzez wysłanie zgłoszenie za pośrednictwem naszej strony.
Zgłoszenia należy kierować do końca lutego 2017 na adres e-mail:  psobczak@eko-poz.pl

 

Informacja ogólna seminarium.pdf


Karta zgłoszenia.pdf

   

 


 

 

PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDOWNICTWIE – propozycje rozwiązań. Kalisz  20 maja 2016 r.”

  

 

Nowoczesne narzędzia informatyczne w procesie.pdf

Systemy wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych_G.Sztarbala.pdf


01-PAP24-SZKOLENIOWA-160519.pdf

 ZNAKI_BEZP-zestawienie-160419.pdf

 WYBRANE ZAGADNIENIA BIERNYCH SYSTEMÓW OGNIOCHRONNYCH.pdf

 Normalizacja w systemie dobrowlonym.pdf


 

Program seminarium SITP 20_05_2016.pdf

Firmy seminarium 20_05_2016.pdf

 

Odpowiedź KG PSP na pismo..pdf

 

 

 

Wystąpienie_KGPSP_znaki.pdf