Adres:
Modła Kolonia 5D
62-571 Stare Miasto

Biuro:
Telefon : +48 63 242-26-95
Komórka : +48 883 - 331 - 566
e-mail: biuro@eko-poz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

inż. Stefan Feliks Grzelka - Prezes
inż. inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 131/93
rzeczoznawca
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. 014/97
+48 601-749-131

e-mail: biuro@eko-poz.pl

mgr inż. Karolina Grzelka - Brodzik
mgr inż. budownictwa, inspektor ds. ochrony ppoż.
e-mail: biuro@eko-poz.pl

insp. Jacek Brodzik
inspektor ochrony przeciwpożarowej
e-mail: jbrodzik@eko-poz.pl

 

Z dniem 01 października 2017 nastąpiła zmiana adresu biura z dotychczasowego na

MODŁA KOLONIA 5D, 62-571 STARE MIASTO.