Ekspertyzy techniczne

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii,Szpital w Chodzieży

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowegoBudynek Centrum Medycznego HCP Sp. z o. o ul. 28 Czerwca 1956 r. 194, 61-485 Poznań Data opracowania: maj 2014 r.

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Budynek Ratusza Miejskiego w Kole w związku z adaptacją poddasza z przeznaczeniem na ekspozycje wystawienniczą ul. Stary Rynek 1 62-600 Koło Data opracowania : lipiec 2012 r.

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w przebudowywanym budynku Masztalarni zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół Leśnych Goraj-Zamek 5, dz. nr 550, 64-700 Czarnków Data opracowania: listopad 2014 r.

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny ul. Klasztorna 2, Kazimierz Biskupi Data opracowania : maj 2013 r.

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Budynek Ratusza Miejskiego w Kole w związku z adaptacją poddasza z przeznaczeniem na ekspozycje wystawienniczą ul. Stary Rynek 1 62-600 Koło Data opracowania : lipiec 2012 r.

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową „JTI POLSKA SP. Z O.O.” Gostków Stary 42, gmina Wartkowice.

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5. Data opracowania : grudzień 2011 r.

Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Oświęcim, ul.Chemików 2 Data opracowania : grudzień 2012 r.