OFERTA PPOŻ

Uzgodnienia, konsultacje, opiniowanie:

 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
 • Konsultacje i doradztwo techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego
 • w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Doradztwo inwestorom, projektantom, wykonawcom w celu doboru indywidualnego rozwiązania technicznego oraz materiałowego dla danego obiekt
 • Wykonywanie audytów bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Wykonywanie jednostkowych dopuszczeń materiałowych
 • Opracowanie ekspertyz technicznych
 • Opracowanie scenariuszy pożarowych – rozwój zdarzeń w czasie pożaru

Projektowanie:

 • Projekty systemów oddymiania (SO)
 • Projekty systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • Projekty dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
 • Projekty systemów gaśniczych (instalacje zraszaczowe, tryskaczowe, gazowe)
 • Projekty hydrantów wewnętrznych
 • Projekty awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (program DIALUX)
 • Wykonywanie komputerowej symulacji rozwoju pożaru – oddymiania ( program PYROSIM)
 • Wykonywanie komputerowej symulacji rozwoju pożaru – ewakuacji (program PATHFINDER)

Projekty wykonujemy zgodnie z normami:

 • VDS (niemiecka norma)
 • NFPA (amerykańska norma)
 • PN/EN – (polskie, europejskie normy, Eurokody)
 • BS – (brytyjska norma)
 • FM – Global

Pozostałe usługi:

 • Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Przystosowanie maszyn do wymagań zasadniczych
 • Wyposażenie i rozmieszczenie w obiektach  podręcznego sprzętu gaśniczego
 • oraz znaków  ewakuacyjnych i przeciwpożarowych
 • Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego