KONTAKT

TELEFON, MAIL:

Oferty

Zapytania o ofertę na realizację usług proszę wysyłać na adres e-mail: oferty@eko-poz.pl

Adres

ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto 

ZARZĄD SPÓŁKI:

inż. Stefan Feliks Grzelka – Prezes

inż. inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 131/93
rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. 014/97
+48 601-749-131
e-mail: biuro@eko-poz.pl

mgr inż. Karolina Grzelka – Brodzik

mgr inż. budownictwa, inspektor   ds.ochrony ppoż.

Komórka : +48 693-640-256

e-mail: biuro@eko-poz.pl 

inż. Jacek Brodzik

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych nr upr. 739/2022

Komórka : +48 691-368-676

e-mail: jbrodzik@eko-poz.pl