Zmiany przepisów ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego

9 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w szkoleniu pt. „Zmiany przepisów ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego”,
które odbędzie się dnia 09 maja 2018 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej nr 126 (1 piętro) w budynku biurowym  Modła Kolonia 5D, 62-571 Stare Miasto (budynek biura firmy Zakład Usługowy EKO-POŻ s.c.)
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
MODUŁ I 
(prowadzący: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP oraz członek wspierający SITP inż. Feliks Grzelka) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone  w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych  w szkole podstawowej.
 
1. Omówienie zmian i różnic wprowadzonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. 2. Przedstawienie nowych wymagań Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz interpretacja tych wymagań. 3. Analiza punktów spornych zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (weryfikacja, wyjaśnienia i interpretacja przepisów).
 
MODUŁ II
(prowadzący: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP oraz członek wspierający SITP inż. Feliks Grzelka) Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne – według Polskiej Normy PN-B-02857.
 
1. Omówienie zmian i różnic wprowadzonych w Polskiej Normie PN-B-02857. 2. Przedstawienie nowych wymagań Polskiej Normy oraz interpretacja tych wymagań. 3. Analiza punktów spornych zawartych w Polskiej Normie (weryfikacja, wyjaśnienia  i interpretacja przepisów).
 
MODUŁ III
(prowadzący: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP oraz członek wspierający SITP inż. Feliks Grzelka) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
1. Omówienie zmian i różnic wprowadzonych w Rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. 2. Przedstawienie nowych wymagań Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz interpretacja tych wymagań. 3. Analiza punktów spornych zawartych w Rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. (weryfikacja, wyjaśnienia i interpretacja przepisów).
 
MODUŁ IV
(prowadzący: kpt. Sebastian Andrzejewski przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie  i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa) Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym przez organ Państwowej Straży Pożarnej.

MODUŁ V Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pliki do pobrania:

Program Szkolenia